VISION

Kommer også tilhørende stol. Alle dimensjoner i produktarket.
Klikk her for å se produktarket