NOVA

FLERE DIMENSJONER OG ENDELØSE ALTERNATIVER
Sofa design i flere dimensjoner med hensyn til vår skandinaviske arv.
Nova-samlingen presenteres i tre alternativer, og gir deg akkurat den rette løsningen.
Gjennomgå de tekniske spesifikasjonene for hver versjon i produktarket.

Se produktark her