VISION

Kommer også tilhørende sofa. Alle dimensjoner i produktarket.
Klikk her for å se produktarket