JADE

Lekker sofa i flere størrelser. Lages også som stol.

Se produktarket her