FLORENSE

Moderne modulsofa med mange muligheter og et uendelig utvalg tekstiler/huder.

Se produktarket her